Home

Onlangs kwam Geen Gezweef! uit, een analyse van de mindfulness-hype.   :


book_9789460362187_178geengezweef

 

Geen Gezweef wordt op papier uitgegeven door Uitgeverij Damon (€ 14,90) en digitaal door Uitgeverij Querido Fosfor (€ 5).

 

 

 

Geen Gezweef gaat over de manier waarop mindfulness in Nederland zijn weg vindt, richting mainstream. Het is deels ook een verkenning van het flirten met God, zoals je dat tegenwoordig op allerlei manieren ziet, ook bij mindfulness. De religieuze kant die daar vaak aan zit is taboe want ‘gezweef’ kan het mainstreamen van mindfulness in gevaar brengen. Terwijl veel advocaten ervan stiekem van alles geloven. Alleen zonder geloof, dus op een ‘flirten met God-manier’ kan mindfulness echter een acceptabele rol spelen in de seculiere samenleving.

Flirten met God doen mensen die niet geloven maar wel soms iets religieus beleven. Omdat ze niet geloven – niet dat God bestaat en ook niet dat er geen God is – is elke beleving op dit gebied ambigu: was er iets of was het niets? Het was een flirt. Deze nieuwe vorm van religiositeit is in opkomst, maar opgemerkt is ze nog bijna niet. Het wordt tijd dat hier verandering in komt. In het proefschrift Flirten met God wordt hier een lans voor gebroken.

Kijk ter introductie naar het interview dat Jacobine Geel van de NCRV had met Koert van der Velde, de auteur van Flirten met God:schepperenco