Home

Flirten met  God doen mensen die niet geloven maar wel soms iets religieus beleven. Omdat ze  niet geloven – niet dat God bestaat en ook niet dat er geen God is – is elke  beleving op dit gebied ambigu: was er iets of was het niets? Het was een flirt.  Deze nieuwe vorm van religiositeit is in opkomst, maar opgemerkt is ze nog bijna  niet. Het wordt tijd dat hier verandering in komt.