Lezingen

Het  thema religiositeit zonder geloof leeft. Rond Flirten met God zijn er lezingen, leesgroepen en cursussen. En er wordt over gepreekt. Een actueel overzicht bieden is lastig, hier daarom alleen  komende activiteiten waaraan de auteur deelneemt.

 

Een  lezing bij u?

Een avond over Flirten met God biedt de mogelijkheid eens goed  over dit thema door te denken en van gedachten te wisselen. Wilt u Koert van der  Velde vragen ook bij u een lezing over religiositeit zonder geloof te komen  houden, mail dan naar: info@flirtenmetgod.nl  of  bel tel: 06 43019053