Over Koert van der Velde

Koert van der Velde (1960) studeerde godsdienstwetenschappen aan de  Universiteit van Leiden. Daarna werkte hij vijf jaar als free lance-religiejournalist,  en deed hij pr-werk voor portreteen drugshulpverlenings-organisatie. Vanaf 1996 was hij verbonden aan de redactie Religie en Filosofie van Dagblad Trouw. Ondertussen werkte hij aan het proefschrift Flirten met God aan de Vrije  Universiteit (VU) in Amsterdam. In 2010 nam hij ontslag bij Trouw en in 2011  promoveerde hij aan de VU. De handelsversie van zijn boek Flirten met God  verscheen gelijktijdig. Tegenwoordig is hij publicist en weer free lance-religiejournalist voor onder meer Trouw en de Nieuwe Revu.

Aan de voet van Vézelay exploiteert hij twee monumentale huizen. In de zomer  verhuurt hij die aan vakantiegangers, in voor- en najaar zijn op minder  commerciële basis retraitegangers, zin- en rustzoekers welkom. Zie www.vezelay.eu/retraite.htm

 

Boeken van Koert van der Velde:

 

cover kleinFlirten met God. Religiositeit zonder geloof.  is een  diepgravende speurtocht naar het fenomeen ‘religieuze ervaring zonder geloof’.  Het verschijnsel wordt rijkelijk geïllustreerd met journalistieke reportages en  interviews. Sporters, kunstenaars en anderen vertellen hoe zij religieus zijn  terwijl ze niet echt geloven. Aan de orde komen vragen als: zijn  geloofsvoorstellingen eigenlijk kwesties van smaak? Kan iedereen die dat wil  iets religieus beleven? En wat is religiositeit? De auteur heeft zelf uitgebreid  geëxperimenteerd met religiositeit-zonder-geloof, onder meer in de middeleeuwse  kerk van Vézelay. Hiervan doet hij uitgebreid verslag in dit onconventionele  boek, waarop hij aan de Vrije universiteit in Amsterdam is gepromoveerd.

Van Flirten met God is behalve een e-book ook een audioboek gemaakt. Het boek is ingelezen door Wolf van den Hoek voor Dedicon, een organisatie die boeken  inleest voor slechtzienden. Hier een fragment:

Voor recensies zie: In de media

 

Religieuze belevenissen2Religieuze  belevenissen, gesprekken over het bestaan van God. Van Gennep  2006 Zonder religieuze beleving geen religie – misschien is ze zelfs de kern  ervan. Toch lees je er maar weinig over. Berichtgeving over religie gaat vaak  over saaie kerkelijk gezagsdragers of bizarre goeroes. Maar hoe zit het met de  gewone mensen? Religieuze belevenissen gaat over de belevingen van de gewone  mens. In Trouw verscheen vijf jaar wekelijks een rubriek onder dezelfde naam. Op  het praten over religieuze ervaringen rust nog altijd een taboe, je maakt jezelf  er belachelijk mee. Maar de interviews in deze bundel bewijzen dat de bonte  schakering aan religieuze belevingen het verdient verteld te worden: het taboe  voorbij, blijken veel Nederlanders een kleurrijk religieus leven te hebben. Ruim  honderd mensen beantwoorden vragen over wat ze op religieus gebied zoal meemaken  of hebben beleefd. Er zijn verhalen over verbijsterende wonderen, maar ook over  alledaagse gebeurtenissen die religieus worden geïnterpreteerd. Ze vinden plaats  in de kerk, in het zwembad, maar ook met paddo’s achter de kiezen in de natuur.  De een houdt vast aan zijn geloof, de ander heeft zo zijn twijfels of haalt  laconiek de schouders op als hij Jezus in de keuken ziet staan of UFO’s voorbij  ziet vliegen. Koert van der Velde hoort het allemaal met belangstelling aan,  zonder zelf wel of niet te geloven, maar er wel kritisch over doorvragend: ‘vond  u dat zelf ook niet een beetje vreemd?’

Religieuze belevenissen bestellen? Boek 12,50, e-boek 5,50.

Loek Swart, Een waaier van religieuze  belevingen. Speling 1/2011.

Artikel prof. Jacques  Janssen, de psychologie van de religieuze ervaring. Een voorlopige analyse van 109 interviews. Streven maart 2008

 

vrienden v godVriendenvangod1

De Vrienden van God, De islam in het dagelijks leven 1ste  druk 1994 Goosens/Elmar. Rijswijk. 2de uitgebreide druk 1996: Vrienden van God, Reizen door de islam. Talloze malen reisde Koert van  der Velde door de landen van het Midden-Oosten op zoek naar de rol van de islam  in het dagelijkse leven. Hij sprak met fundamentalisten en mystici,  heiligenvereerders en duiveluitdrijvers en vooral met veel gewone moslims. In  deze bundel reisverhalen belicht hij de diverse aspecten van de islam vanuit de  verschillende landen van het Midden-Oosten. Vrienden van God is onontbeerlijke  lectuur voor wie op reis gaat naar een islamitisch land en voor wie inzicht wil krijgen in de hedendaaagse islam; niet de islam  van het theoretische ideaal maar die van de dagelijkse praktijk. De islam blijkt  een verzameling verschillende, soms zelfs botsende manieren van leven. Vrienden  van God voert naar de wortels van het fundamentalisme en laat zien dat er  belangrijke tegenkrachten werkzaam zijn.

Van het begin tot het eind voel je je midden in de islamitische wereld’.  Eildert Mulder, Trouw.

Het leukste boek ter introductie van de islam.’ Nederlands centrum  buitenlanders

Misschien wel beter dan al die andere, dichterbij de echte bonte  werkelijkheid.’ Islamoloog Prof A Wessels, NBLC.


Update juli 2017: De derde, geheel herziene ‘druk’ van Vrienden van God is verschenen als e-boek bij Querido Fosfor, met foto’s van Jan Bogaerts. Zie de website www.vriendenvangod.nl voor meer informatie, foto’s en video’s.