Wetenschappelijk onderzoek

Braakliggend terrein
   Religie zonder geloof was en is geen issue in de  godsdienstwetenschap. Religie is, veronderstelt men traditioneel, altijd mét  geloof. Vanwege deze blinde vlek blijft een belangrijk terrein braak liggen. Het  proefschrift Flirten met God wil daar wat aan doen.

 

Het Proefschrift:
   Op 10 mei 2011 was de openbare verdediging van Flirten met God  ten overstaan van een panel geleerden die het boek hadden bestudeerd. Hier  enkele fragmenten:

 

 Koert van der Velde

 

Eric Borgman

Meerten ter Borg

Dick Houtman

De inleiding van de handelsversie van Flirten met God is korter dan die van  de proefschriftversie, waarin een aantal methodologische zaken worden  behandeld (in bruin aangegeven) Uitgebreide  proefschriftversie van de inleiding

Engelse  samenvatting van het proefschrift Flirten met God

 

Nominatie wetenschapsprijs
   Flirten met God was genomineerd voor De la Court-Prijs 2013 van  de KNAW, de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Deze prijs wordt  toegekend aan ‘Individuen die zelfstandig en onbezoldigd wetenschappelijk  hoogstaand onderzoek hebben gedaan’.

 

Wetenschappelijke artikelen:
Flirten met Goth,  Religiositeit zonder geloof in de kwijnende gothic subcultuur. Hoofdstuk in ‘Het   Kwaad, Reflecties op de zwarte zijde van ons bestaan’. Skandalon 2011,  191-203
Houdt God van slagroom? Mijn bijdrage in het themanummer Kerk en Theologie  over Flirten met God 2012
– Polemiek met Karel  Blei

 

Onorthodoxe aanpak
Een boek dat aan wetenschappelijke normen voldoet, maar zonder  conformistische compromissen te sluiten met het gangbare en vanzelfsprekende op  wetenschappelijk gebied. Dus zonder grenzen aan het denken, in volledige  vrijheid – ik at niemands brood.
Met gebruik van vele journalistieke bronnen, en van de journalistieke  methode – een wetenschapper doet veldwerk, een journalist gaat op reportage.  Volgens mij vindt in negen op de tien gevallen de journalist in een of enkele  dagen minstens 80 % van de informatie die een veldwerker in een half jaar  vindt.
Inclusief persoonlijke ervaringen, zoals in de Sinaï woestijn en in het  middeleeuwse Vézelay in Frankrijk. Ook wordt uit eigen ervaring de  invloed van drugs op de religieuze beleving behandeld.